| Aktualności

Zajęcia mają również za zadanie poszerzyć kontakt uczniów z kulturą  i obyczajowością krajów anglojęzycznych. Chcemy zmotywować uczniów i pokazać im, że nauka języka angielskiego może być przyjemna, ciekawa i zabawna.

Uczniowie korzystają ze źródeł w języku obcym oraz wykorzystują własne zainteresowania (ulubione utwory, anglojęzyczne strony internetowe z informacjami o artystach). Uczą się współdziałania w grupie, ale również wykorzystują techniki samodzielnej pracy (korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, sporządzanie notatek). Budują wypowiedzi ustne (dyskusje) i pisemne na temat problemów poruszanych w utworach, mają kontakt z językiem angielskim używanym na co dzień w typowych sytuacjach. Uczą się wnioskować z kontekstu utworu i wyszukiwać informacji szczegółowych.

Zajęcia prowadzone są przez panią Justynę Majewską.