| Aktualności

Profilaktyka MONARU oparta jest na uniwersalnych wartościach, takich jak: dobro, uczciwość, miłość i szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych.

Było to spotkanie informacyjne, na którym uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach spowodowanymi różnorodnymi uzależnieniami.

Nasz gość pokazał skutki jakie wynikają z uzależnienia się od różnych niezdrowych dla nich substancji, uczniowie najbardziej zapamiętali specjalny przyrząd, który Pan przyniósł, aby pokazać, jak człowiek widzi po przedawkowaniu alkoholu. Zrobił test, w którym nasi uczniowie przemieszczali się pomiędzy ławkami normalnie i ze specjalnymi goglami. Z testu wyszło, że czas przemieszczania się po danej trasie różnił się nawet dwukrotnie.

Uczniom bardzo spodobało się spotkanie, które uświadomiło ich o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniami.

(Jakub Zygmunt)