| Aktualności

Koncert odbył się podczas wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!