| Aktualności

Wydarzenie było dodatkowo uroczyste ponieważ rok 2017 jest rokiem w którym swoje 20 urodziny będzie obchodziła gazetka parafialna „Z Grodu Kingi”.

Koncert okazał się ogromnym sukcesem. Wszystkie występujące zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom wokalny, co po każdym występie licznie zgromadzona publiczność okazywała gromkimi brawami. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek.

Tegoroczny koncert gościł jedenaście wykonawców: Stowarzyszenie Gniazdo, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 1 ze Starego Sącza, Zespół Szkół z Gołkowic, Zespół Szkół z Barcic, Zespól Szkół z Przysietnicy, Szkoła Podstawowa ze Skrudziny, Szkoła Podstawowa z Popowic, Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, AGN Ognisko Artystyczne.

Dziękujemy wszystkim za udział a nauczycielom za przygotowanie.