| Aktualności

W ramach obchodów, ogłoszonego w styczniu 2017 roku przez Radę Miejską Starego Sącza – Roku Świętej Kingi, Organizatorzy: Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka i Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu przygotowali konkurs ze znajomości życia Patronki naszego miasta, Świętej Kingi. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza, Jacka Lelka. Wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych ze Starego Sącza, Barcic, Gołkowic i Przysietnicy. Konkurs miał charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbył się 15 marca w poszczególnych szkołach, podczas którego zostali wyłonieni repetenci poszczególnych szkół do II etapu. Ogółem do konkursu przystąpiło 28 uczestników. Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na pytanie wylosowane z puli pytań. Gracze licytując odpowiedzi zdobywali dodatkowe punkty lub ryzykowali  ich utratą.

Konkurs wygrała drużyna z Gimnazjum im. J. Słowackiego ze Starego Sącza w składzie: Katarzyna Sadowska, Katarzyna Rejowska i Natalia Hojnor, uzyskując największą liczbę punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Barcicach reprezentowana przez: Jana Kotarbę, Michała Tomasiaka i Izabelę Olszowską. Natomiast trzecie miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Gołkowicach w składzie: Kacper Gromala, Tomasz Zabrzański i Małgorzata Zabrzańska. Reprezentanci poszczególnych szkół otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów konkursu.

Druga część konkursu dotyczyła wykonania przez uczestnika konkursu stroju charakterystycznego dla jednego ze średniowiecznych stanów – chłopstwa, mieszczaństwa, rycerstwa czy osoby duchownej. Z poszczególnych szkół gimnazjalnych młodzież przybyła w pięknych, samodzielnie wykonanych strojach, przenosząc nas w ten sposób w epokę średniowiecza. Komisja jurorska,w skład której wchodziły Panie: Danuta Sułkowska, Jolanta Młodkowska-Czech, Helena Domańska i Jolanta Sułkowska mając duży problem z wyłonieniem zwycięzców, przyznała następujące:

  • I miejsce: Krzysztof Ogorzały i Olga Mrowca – Gimnazjum w Przysietnicy.
  • II miejsce: Zofia Berowska i Kinga Radzik – Gimnazjum ze Starego Sącza.
  • III miejsce: Marcin Krzak – Gimnazjum w Gołkowicach oraz Alicja Pawlik – Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu.

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy opiekunom grup za ogromny wkład pracy, w tak wspaniale przygotowaną młodzież.