| Aktualności

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe należą grupy najtrudniejszych, sprawdzają wiedzę i umiejętności w bardzo szerokim zakresie, wykraczającym poza program gimnazjum.  Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego, to już wielki sukces. Tytuł finalisty zdobyli uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% ogólnej punktacji. Zdobycie tytułu laureata wiązało się z osiągnięciem 90%. Powiat nowosądecki reprezentowało 24 uczniów, z czego czwórka, to uczennice Prywatnego Gimnazjum. 6 marca w Krakowie do etapu wojewódzkiego przystąpiło 408 uczniów z całej Małopolski. Zaświadczenia laureata wręczyła zwycięzcom Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Wanda Brześcińska .

-„Jestem dumna z moich uczennic, które włożyły wiele trudu, aby stanąć na podium. Praca z dziewczętami, to czysta przyjemność, dająca wiele satysfakcji w pracy nauczyciela” – mówi P. Iwona Rams nauczyciel biologii w Prywatnym Gimnazjum i jednocześnie jego właściciel oraz opiekun naukowy konkursu. -Wielki sukces dziewcząt nagrodzony jest zwolnieniem ich z części przyrodniczej  egzaminu gimnazjalnego. Cieszymy się, że dziewczyny powtórzyły sukces kolegi – Łukasza Kowalczyka, który w 2009 roku zdobył również tytuł laureata z biologii. Jesteśmy dumni, że Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu nie ustępuje miejsca czołówce szkół Małopolski. Nasze uczennice właśnie otwarły sobie drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych – gratulujemy!