| Aktualności


         

W środę zgodnie z planem na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie, jako pierwszy dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na ich rozwiązanie mieli 60 minut. Drugi blok zawierał zadania z języka polskiego. Na rozwiązanie ich gimnazjaliści mieli 90 minut.
          W czwartek na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie w pierwszym bloku rozwiązywali zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku były zadania z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku gimnazjaliści dostaną 60 minut, a z drugiego - 90 minut.
          W piątek egzamin z języka obcego przeprowadzany został na dwóch poziomach. Najpierw był test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. W tym roku dwoje uczniów naszej szkoły zdecydowało się zdawać również egzamin z języka niemieckiego. Po przerwie gimnazjaliści przystąpili do testu na poziomie rozszerzonym. Trwał on 60 minut.


           Co do trudności zestawów egzaminacyjnych zadania są jak zwykle podzielone. Teraz uczniowie czekają na wyniki określające stan ich wiedzy i umiejętności. Test podsumowujący trzyletnią naukę w gimnazjum był dla uczniów naszej szkoły stresującym przeżyciem. Po trzech dniach rozwiązywana testów uczniowie nareszcie mogą odetchnąć.
          Mamy nadzieję, że wyniki egzaminu okażą się dobre i staną się nagrodą i satysfakcją dla uczniów za ich trud włożony w naukę.