| Aktualności

Uczęszcza ona do klasy drugiej naszego gimnazjum. Łucja została laureatką tego konkursu na szczeblu wojewódzkim. Zaprezentowała bardzo wysoki poziom wiedzy. Warto tutaj nadmienić, że Łucji zabrakło tylko 3 punktów, by znaleźć się  czołowej dwójce uczestników z terenu województwa małopolskiego, którzy awansowali na szczebel krajowy.

W konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” bierze corocznie udział kilkanaście tysięcy uczestników. Jak mówi sama uczennica: „Osiągnięcie to nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromna pomoc ze strony nauczyciela historii - pana Bogumiła Tutko, który na wszystkie możliwe sposoby przekazywał mi informacje sięgające poziomu liceum, a nawet studiów”.

Obojgu gratulujemy ogromnego sukcesu.

(BT,ŁM)