| Aktualności

Wyruszyli spod kina „Sokół” w kierunku starosądeckiego Rynku, gdzie wciągnięto na maszt flagę państwową. Następnie udali się do kościoła św. Elżbiety, gdzie uczestniczyli w mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie wzięli udział w Apelu poległych na nowym cmentarzu, gdzie złożyli wieńce pod obeliskami.