| Aktualności

Przygotowane stoiska nauczanych  kierunków kształcenia pozwoliły przyszłym kandydatom zgłębić wiedzę o wymarzonych zawodach. Mogli oni zapoznać się ze specyfiką każdego zawodu. Wśród stoisk nie zabrakło klas patronackich 2 sądeckich firm-Park M i Kalmar, które gwarantują zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Na nadchodzący rok szkolny 2018/2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przygotował dla gimnazjalistów bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną:

Technik mechanik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik leśnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ogrodnik a także murarz-tynkarz, ogrodnik (klasa patronacka firmy PARK-M) i stolarz (klasa patronacka firmy KALMAR).