| Aktualności

Głównym tematem prelekcji była ochrona danych osobowych w sieci. Pan Andrzej poruszył również kwestię cyberprzemocy. Uczniowie podczas dyskusji mogli zadawać pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi, byli także proszeni na scenę w celu podzielenia się spostrzeżeniami na temat omawianych zagadnień.

Całość przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze. Widoczne było duże zainteresowanie młodzieży i zadowolenie z możliwości uczestniczenia w tego typu spotkaniach.

(Elisabetta Pierzga)