Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu oferuje:

 • małe klasy
 • dodatkowe godziny języka angielskiego (5 godzin w tygodniu),
 • naukę języka niemieckiego
 • możliwość nauki języka francuskiego dla zainteresowanych (minimum 12 osób) 
 • zajęcia dodatkowe: sportowe, wyjazdy na basen, wyjazdy na narty, koła zainteresowań,
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wysoki poziom nauczania,
 • możliwość indywidualnej i zróżnicowanej pracy na lekcjach,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • bezpieczeństwo Twojego dziecka,
 • stałą opiekę pedagoga,
 • zajęcia integracyjne,

 

W rekrutacji uwzględniamy:

 • liczbę punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej,
 • ocenę zachowania,
 • pierwszeństwo w rekrutacji ma rodzeństwo uczniów lub absolwentów.


Ilość miejsc ograniczona wymogami wynikającymi ze statutu Prywatnego Gimnazjum.

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie do 100 punktów rekrutacyjnych.

 

 

PUNKTY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Za sprawdzian po klasie VI:

30p (100 % część humanistyczna)

30p (100% część matematyczno – przyrodnicza)

20p (100% część językowa)

 

Za świadectwo (20 p):

Po 4 punkty za każdy z przedmiotów:

- język polski

- historia

- język angielski

- matematyka

- przyroda

 

Cel – 4 p

Bdb – 3p

Db – 2p

Dst – 1p

Dop – 0p

 
Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły ( do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej,
 • dwa zdjęcia,
 • ewentualne zaświadczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • zaświadczenia dokumentujące dodatkowe osiągnięcia kandydata,

 

Opłaty:

 • wpisowe 100 zł (opłacane jednorazowo po uzyskaniu akceptacji Komisji Rekrutacyjnej),
 • wpisowe nie podlega zwrotowi,
 • czesne 200 zł miesięcznie ( przez 10 m – cy),
 • opłata za okres wakacji 50 zł miesięcznie.
 • przyjęci uczniowie którzy mają rodzeństwo uczące się w Prywatnym Gimnazjum mają prawo do redukcji czesnego do 50 %.